Industrijski paročistač

DI20 & DI40 dizel mobile

  • Autperionice
  • Auto saloni
  • Rent a Car
  • Transport
  • Industrijska okruženja generalno

DI20 i DI40 koriste tehnologiju suve pare za čišćenje i dezinfekciju površina i lokacija. Ona je realizovana da bude mobilna.

Profesionalni i industrijski Menikini paročistači i uređaji za čišćenje, odmašćivanje i dezinfekcije suvom parom. DI20 i DI40 paročistač mobilni na dizel. Suva para za dezinfekciju i čišćenje
PROIZVODNJA SUVE PARE (600 G/MIN) I MAX. TEMPERATURA DO (180 °C)

Dokumentacija