PROFESIONALNI PAROČISTAČ

EASY STEAM & EASY STEAM VACUUM

  • Hoteli
  • Apartmani
  • Konferencijske sale
  • Restorani
  • Saune
  • Veterinarske stanice
  • Autoperionice

Lagani i kompaktan profesionalni proizvod. Zahvaljujući svojoj svestranosti, je idealna za sve sredine koje zahtevaju praktično i lako korišćenje.

Ekološko čišćenje i izbegavanje upotrebe hemikalija. Easy Steam Vaccum je generator pare koji radi sa 6 bar/165 °C i razvijen za čišćenje i dezinfekciju površina i raznih lokacija. Široka paleta dodatne opreme omogućava praktično i lako korišćenje mašine u različitim aplikacijama.

Profesionalni i industrijski Menikini paročistači i uređaji za čišćenje, odmašćivanje i dezinfekcije suvom parom. Easy Steam Vacuum paročistač. Suva para za dezinfekciju i čišćenje
PROIZVODNJA SUVE PARE (110 G/MIN) I MAX. TEMPERATURA DO (165 °C)

Dokumentacija