Industrijski paročistač

STEAM MASTER COMPACT

  • Prehrambena industrija
  • Industrija pića
  • Hoteli
  • Transport
  • Vinarije
  • Industrija pića
  • Laboratorije farmacije

Deterdžent za industrijsko čišćenje može biti supstituisan sa upotrebom suve pare, sa povoljnostima u pogledu potrošnje vode i hemikalija. Steam Master je generator pare koji radi na 10 bari i 185 °C, razvijen za čišćenje i dezinfekciju.

Profesionalni i industrijski Menikini paročistači i uređaji za čišćenje, odmašćivanje i dezinfekcije suvom parom. Steam Master Compact paročistač. Suva para za dezinfekciju i čišćenje
PROIZVODNJA SUVE PARE (260 G/MIN) I MAX. TEMPERATURA DO (185 °C)

Dokumentacija