Usluge čišćenja

Prehrambena industrija

 • Čišćenje i odmrzavanje delova hladnjaka
 • Bezhemijsko ubijane bakterija
 • Čišćenje i održavanje ventilacionih vodova
 • Dezinfikovanje i čišćenje filtera i grilova
 • Čišćenje svih vrsta mašina: mašina za sudove, kotlova, mikrotalasnih pećnica, točionica, dispenzera za sladolede i friteza
 • Čišćenje kuhinjske ventilacije
 • Čišćenje klanica
 • Dezinfekcija u mesnoj industriji
 • Otklanjanje ulja i ostataka sa čeličnih, teflonskih površina i pločica
 • Poliranje hromiranih površina
 • Odstranjivanje neprijatnih mirisa, bacila i parazita
 • Dezinfikovanje i čišćenje punionica za flaše i rasprskivača
 • Održavanje i dezinfikovanje čeličnih cisterni
 • Čišćenje filtera haube
 • Čišćenje u mesnoj industriji
 • Dezinfekcija klanica
 • Čišćenje hladnjača
 • Totalno održavanje i ubijanje svih mikroorganizama zbog velike toplote nastale parom
 • Čišćenje i odmašćivanje radnih stolica, zidova i plafona
 • Čišćenje sistema za doziranje
 • Otklanjanje ulja sa kontrolnih i razvodnih tabli
 • Čišćenje i održavanje ventilacionih vodova
 • Čišćenje ventilacija
 • Pranje u mesnoj industriji
 • Čišćenje klanica

Zdravstvo i Ugostiteljstvo

 • Dezinfikovanje kupatila
 • Otklanjanje virusa, bakterija i gljivica
 • Otklanjanje prljavštine i mirisa sa patosa, podloga i sedišta
 • Čišćenje plastično-hromirane opreme
 • Čišćenje i dezinfikovanje ambulanti
 • Čišćenje i dezinfikovanje operacionih stolova
 • Dezinfikovanje medicinskih kabineta
 • Čišćenje i dezinfikovanje dušeka, jastuka i posteljine
 • Duboko čišćenje podova i čekaonica
 • Čišćenje medicinske i ortopedske opreme
 • Čišćenje proizvodnih linija i linija za punjenje
 • Otklanjanje ostataka sa pokretnih traka i motora
 • Eliminacija otpadaka sa proces
 • Čišćenje laboratorija
 • Čišćenje uređaja za razdvajanje
 • Skidanje žvake
 • Čišćenje betonskih ploča
 • Čišćenje stakla, ogledala i parketa
 • Otklanjanje gume sa podloga i podova
 • Čišćenje i dezinfikovanje drvenih površina
 • Otklanjanje virusa, bakterija i gljivica
 • Čišćenje i dezinfikovanje kontaktnih površina
 • Čišćenje behatona
 • Eliminacija skrame, bakterija i parazita
 • Otklanjanje ostataka
 • Dezinfikovanje i čišćenje punionica za flaše i rasprskivača
 • Čišćenje pokretnih traka, lanaca, pojaseva, rolera i pakera