čišćenje, odmašćivanje i dezinfekciju suvom parom do 190°C

Suva Para protiv SARS-Cov-2: Koronavirus može biti uništen suvom parom, visokom temperaturom i bez hemije

suva para protiv Koronavirusa

Generalni distributer za Menikini u Srbiji

Menikini je svetski lider u tehnologiji suve pare

 

Menikini Industrijski paročistač

 

MK-4

 
Profesionalni i industrijski Menikini paročistači i uređaji za čišćenje, odmašćivanje i dezinfekcije suvom parom. Steamy paročistač. Suva para za dezinfekciju i čišćenje

Steamy 10 -11.4kW

 
Profesionalni i industrijski Menikini paročistači i uređaji za čišćenje, odmašćivanje i dezinfekcije suvom parom. MK 3000 VAC paročistač. Suva para za dezinfekciju i čišćenje

MK 3000

 
Profesionalni i industrijski Menikini paročistači i uređaji za čišćenje, odmašćivanje i dezinfekcije suvom parom. Steam Master paročistač. Suva para za dezinfekciju i čišćenje

Steam Master 10-30 kW

 
Profesionalni i industrijski Menikini paročistači i uređaji za čišćenje, odmašćivanje i dezinfekcije suvom parom. Steam Max Vacuum paročistač. Suva para za dezinfekciju i čišćenje

Steam Max Vacuum 3.3kW

 
Profesionalni i industrijski Menikini paročistači i uređaji za čišćenje, odmašćivanje i dezinfekcije suvom parom. DI20 i DI40 paročistač mobilni na dizel. Suva para za dezinfekciju i čišćenje

DI20 – DI40 Mobil

 
Profesionalni i industrijski Menikini paročistači i uređaji za čišćenje, odmašćivanje i dezinfekcije suvom parom. Steam Master paročistač. Suva para za dezinfekciju i čišćenje

Steam Master 36 – 72kW

 
Profesionalni i industrijski Menikini paročistači i uređaji za čišćenje, odmašćivanje i dezinfekcije suvom parom. Steam Master Compact paročistač. Suva para za dezinfekciju i čišćenje

Steam Master Compact 10kW

 
Profesionalni i industrijski Menikini paročistači i uređaji za čišćenje, odmašćivanje i dezinfekcije suvom parom. ML5 paročistač. Suva para za dezinfekciju i čišćenje

ML5

 
Profesionalni i industrijski Menikini paročistači i uređaji za čišćenje, odmašćivanje i dezinfekcije suvom parom. Easy Steam Vacuum paročistač. Suva para za dezinfekciju i čišćenje

Easy Steam 3 kW

Deterdžent za industrijsku dezinfekciju i čišćenje može biti supstituisan upotrebom suve pare i sa povoljnostima u pogledu potrošnje vode, hemikalija, higijene i održavanje sistema HACCP. MENIKINI paročistači i generatori pare rade do 11 bara i 190 °C, razvijeni za dezinfekciju i čišćenje.

Prihvatanje efektivnijeg vida čišćenja i održavanja je ključni cilj za eliminisanje patogenih elemenata od površine do same opreme. Pomoću MENIKINI industrijskih paročistača ovaj vid procesa postaje brži i lakši jer suva para smanjuje potrošnju, skraćuje vreme čišćenja i ujedno povećava uštedu jer se ne koriste hemikalije.

MENIKINI mašine, takođe garantuju totalno održavanje i uništavanje svih mikroorganizama, zbog velike toplote nastale parom.

Korišćenjem MENIKINI tehnologije za proizvodnju zasićene suve pare, problemi oko čišćenja i skidanja ulja koji su prisutni u proizvodnji mogu da se reše na brz i ekonomičan način. Tokom korišćenja alatnih mašina i metalnih delova, suva para je savršena za skidanje ulja.

Brošure i dalje informacije