ECO Steam: Generalni Distributer i Serviser za Biemmedue u Srbiji

Biemmedue - profesionalne masine za pranje i ciscenje - Parocistaci - masine za pranje podova- masine za ciscenje podova - Profesionalni usisivaci - industrijski usisivaci
Biemmedue BM2 Logo

ECO Steam ponosno zastupa ulogu ovlašćenog generalnog distributera i servisera za Biemmedue, čuvenog proizvođača čije su korene duboko ukorenjene u Cherasco, Piedmont u Italiji. Naš obiman asortiman obuhvata ne samo profesionalne i industrijske usisivače, već i specijalizovane mašine za čišćenje podova, profesionalne paročistače, mašine za poliranje podova i mašine za pranje tepiha. Ovi proizvodi su stvoreni da izdrže najzahtevnije zadatke čišćenja, odražavajući posvećenost Biemmedue-a inovacijama i kvalitetu.

U Srbiji, ECO Steam garantuje da se svaki proizvod Biemmedue ističe svojom nadmoćnom kvalitetom i izuzetnom dugovečnošću. Koristimo napredne tehnike proizvodnje poput laserskog sečenja, robotizovanog zavarivanja i epoksi praškastog premaza, koji ne samo da poboljšavaju izdržljivost već i performanse opreme. Ova superiorna izrada čini proizvode Biemmedue pouzdanijim i trajnijim u odnosu na druge brendove na tržištu.

Naša posvećenost se ne završava sa prodajom. ECO Steam pruža sveobuhvatnu podršku nakon prodaje uključujući instalaciju, obuku, puštanje u rad i tekuće održavanje. Ovaj celovit pristup osigurava da svaki proizvod Biemmedue radi sa maksimalnom efikasnošću i nastavlja da zadovoljava evoluirajuće potrebe naših klijenata širom Srbije. Posvećeni smo pružanju izvrsnosti i osiguravanju da svaki klijent dobije potrebnu podršku za postizanje optimalnih rezultata čišćenja sa opremom Biemmedue.

ECO Steam: Biemmedue's General Distributor and Service Provider in Serbia

ECO Steam is honored to be the authorized general distributor and service provider for Biemmedue, a renowned manufacturer whose roots are deeply planted in Cherasco, Piedmont, Italy. Our extensive range includes not only professional and industrial vacuum cleaners but also specialized floor cleaning machines, professional steam cleaners, floor polishers, and carpet cleaning machines. These products are crafted to excel in the most demanding cleaning tasks, reflecting Biemmedue’s commitment to innovation and quality.

In Serbia, ECO Steam ensures that each Biemmedue product stands out for its superior quality and exceptional longevity. We leverage advanced manufacturing techniques like laser cutting, robotic welding, and epoxy powder coating, which not only enhance the durability but also the performance of the equipment. This superior craftsmanship makes Biemmedue products more reliable and enduring compared to other brands in the market.

Our dedication extends beyond sales. ECO Steam provides comprehensive after-sales support including installation, training, commissioning, and ongoing maintenance. This holistic approach ensures that every Biemmedue product operates at peak efficiency and continues to meet the evolving needs of our clients across Serbia. We are committed to delivering excellence and ensuring that every client receives the support they need to achieve optimal cleaning results with Biemmedue equipment.